The One Stop Shop for you
Home

WELKOM

Young & Dynamic Consultancy

Welkom bij Young & Dynamic Consultancy! Wij zijn er voor toeristen en studenten die een reis willen maken of hun stage willen doen in Suriname, door te zorgen voor begeleiding, organiseren van de reis en voorzien van accommodatie. Ook kunst u bij ons terecht voor de beste vliegtickets. Daarnaast zijn wij er voor bedrijven die hulp nodig hebben bij hun administratie, backlog en after hours services. 

-------------------------------------

Welcome to Young & Dynamic Consultancy! We are there for tourists and students who want to make a trip or do their internship in Suriname, by providing guidance, organizing the trip and providing accommodation. Also, you can contact us for the best flight tickets. In addition, we are there for companies that need help with their administration, backlog and after hours services.

Stagebegeleiding 


Wil jij genieten van een unieke stage-ervaring in Suriname? Wij zijn er om jou te helpen bij het vinden van en bemiddelen bij een stageplaats, het vinden van huisvesting, alle administratieve rompslomp en hulp bij visumzaken, airport transport en meer! Lees verder voor meer informatie.--------------------------------

Internship guidance

Do you want to enjoy a unique internship experience in Suriname? We are here to help you find an internship, housing, all administrative business and support with visa matters, airport transport and more! Read on for more information.

Toerisme

Wil je op vakantie, zakenreis huwelijksreis, cruise of een weekendje weg naar het binnenland van Suriname, neem dan contact met ons op.

We regelen je vliegticket, accomodatie, visum, transport, tours en nog veel meer.
--------------------------------

Tourism

Do you want to go on vacation, a business trip, honeymoon, cruise or a weekend trip to the interior of Suriname, please contact us.

We arrange your plane ticket, accommodation, visa, transport, tours and much more.

Administratie 

Wil je meer tijd voor jezelf, maar geen fulltime personeel aannemen? Contacteer ons alsjeblieft. Wij helpen u met uw volledige administratie. We kunnen ook uw maandelijkse betalingen aan de belastingdienst voor u doen en nog veel meer.
--------------------------------

           Administration
Do you want to have more time for yourself, but not hire full-time staff? Please contact us. We help you with your complete administration. And we can make your monthly payments to the tax authorities and much more.

Ons verhaal / Our story

Wij richten ons op het uit handen nemen van zorgen en taken van toeristen, stagiaires en zakelijke klanten. We zijn onze klanten zo goed mogelijk van dienst en servicegerichtheid is dan ook één van de belangrijke waarden waar we voor staan, net als loyaliteit en betrouwbaarheid. We doen graag een stapje extra voor onze klanten.

--------------------------------------------

We focus on taking the worries and tasks off the hands of tourists, interns and business customers. We provide our customers with the best possible service and service orientation is one of the important values we stand for, just like loyalty and reliability. We like to go the extra mile for our customers.Samenwerking

We hebben veel om te geven om u als klant tevreden te houden. We werken namelijk gezamelijk aan iedere opdracht en vullen elkaar aan waar nodig is. We zijn beiden servicegericht en willen graag iets meer doen voor onze klant zonder dat daar gelijk een prijskaartje aan hangt.  U kunt van ons beide onze loyaliteit, servicegerichtheid, bescherming van uw privé-gegevens en nog veel meer  verwachten.

-----------------------------------

Collaboration

We have a lot to give to keep you satisfied as a customer. We work together on every assignment and complement each other where necessary. We are both service-oriented and would like to do something extra for our customer without a price tag attached to it. You can expect from us both our loyalty, service orientation, protection of your private data and much more.

 

Missie en Visie

Wat wij willen bereiken is dat we studenten, scholen, familie, toeristen en onze zakelijke klanten het vertrouwen en de loyaliteit geven dat we er voor hen zijn door altijd de best mogelijke service te verlenen. We willen zoveel mogelijk zorgen uit handen nemen en streven altijd naar verbetering en ontwikkeling. 


-----------------------------------

Mission and Vision

What we want to achieve is that we give students, schools, families, tourists and our corporate customers the confidence and loyalty that we are there for them by always providing the best possible service. We want to take as many concerns off your hands as possible and always strive for improvement and development.

Wie zijn wij?

Marlies Ensing

Ik ben geboren in Nederland, vlakbij de stad Groningen. Voor mijn studies toerisme heb ik stagegelopen in Frankrijk, Suriname en Bulgarije. Door mijn liefde voor Suriname ben ik  jaarlijks teruggekeerd en heb ik er gewoond en gewerkt. Ook heb ik 2 jaar in Bulgarije gewoond. 


Door mijn ervaring als stagiaire in Suriname heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om op voorhand en op locatie goede begeleiding te hebben. Ik wil dat toekomstige stagiaires dezelfde begeleiding kunnen krijgen zodat ze weten bij wie ze terecht kunnen. Ik heb heel veel zin om samen met Milka aan de slag te gaan om toekomstige stagiaires, toeristen en zakelijke klanten te begeleiden en ondersteunen.


I was born in the Netherlands, near the city of Groningen. For my tourism studies I did my internships in France, Suriname and Bulgaria. Because of my love for Suriname, I returned every year and lived and worked there. I also lived in Bulgaria for 2 years.


Through my experience as an intern in Suriname I have noticed how important it is to have good guidance in advance and on location. I want future interns to be able to receive the same guidance so that they know who to turn to. I am very much looking forward to working with Milka to guide and support future interns, tourists and corporate clients.


Milka Troon

Ik ben geboren in Paramaribo Suriname, maar ben op jonge leeftijd verhuisd naar Nederland. Na gewoond te hebben in Nederland, St. Maarten, Griekenland, Bulgarije en natuurlijk Suriname ben ik blij om weer terug te zijn in Suriname.

Ik heb verschillende banen gehad maar mijn passie voor de reiswereld gecombineerd met administratie is altijd gebleven. Door de pandemie moest ik mijn bedrijf sluiten in Suriname en ik kijk er nu echt naar uit om weer te starten samen met Marlies.


I was born in Paramaribo Suriname, but moved to the Netherlands at a young age. After living in the Netherlands, St. Martin, Greece, Bulgaria and of course Suriname, I am happy to be back in Suriname.


I have had various jobs but my passion for the travel world combined with administration has always remained. Due to the pandemic I had to close my company in Suriname and I am really looking forward to starting again together with Marlies.